Vad är museologi?

Museer

Written by:

Museologi är som namnet antyder läran om museum och är idag något som man kan studera till för att sedan kunna ägna sig åt allt som har med utställningar och museum att göra. I Sverige kan man läsa museologi men det är framförallt i Umeå man verkligen visar framfötterna i ämnet med ständiga artiklar, events och doktorander.
Så vad gör en museolog? Precis som namnet antyder så är man alltså kunnig i hur ett museum fungerar, och det inkluderar bland annat mycket historia och samhällslära, hur man arkiverar och vad man bör tänka på om man vill organisera en utställning. Man måste också känna till hur man bäst förvarar olika föremål för att de inte skall skadas och man bör ha kunskap i hur dessa föremål hittats, framställts och använts.
Det roliga med detta ämne är att man får tillgång till fantastiska arkiv och föremål. Ett museum har ofta seminarier, visningar och specialutställningar och man får hela tiden delta aktivt. Som museolog bör man ha ett öppet och nyfiket sinne då man hela tiden lär sig nya saker och man bör vara väl insatt i hur man införskaffar nya föremål.

lookout