Varför heter det museum?

Museer

Written by:

Ordet museum kommer ifrån grekiskans Musa. Enligt de gamla grekerna fanns det nio så kallade muser som var en slags gudinnor som alla beskyddade olika aspekter av konst och vetenskap. Det fanns en som beskyddad flöjtspel, en som beskyddade historia, en som beskyddade episka dikter och en som beskyddade astronomin. Muserna var följeslagerskor och guden Apollo, som i sin tur var en ljusets gud som kunde mycket och till och med behärskade framtiden. Det var honom man bad till om man sökte vishet och lärdom och det berömda oraklet i Delfi var till exempel dedikerat till denna gud.
Eftersom de olika gudinnorna var associerade med kunskap och kultur kom olika ord att formas efter tron på dessa, som till exempel musik och museum. I modernt språk talar man också om inspirerande personer som Muser och det finns många konstverk som inspirerats av särskilda sådana, både inom staty- och målarkonst liksom film och musik.
Under antiken byggde man olika tempel till dessa gudinnor och de brukade kallas museion. Här hade man vackra föremål och konstverk och med tiden började man kalla alla byggnader med konstsamlingar av olika slag för just museum.

lookout