Utbildning inom museivärlden

Museer

Written by:

Inom kultur- och museiverksamheten finns flertalet spännande yrken att studera till. Ofta kan en utbildning vara anpassad till flera närbesläktade yrkesområden. När det kommer till att arbeta på museum kan en nischad utbildning vara ett alternativ. Men även andra utbildningar av bredare kulturell karaktär.

 

Rollen som museipedagog

I den här rollen kommer du att vara den som ansvarar för visningarna på ett museum. Det är även pedagogen som guidar runt besökare och på olika sätt tar fram olika kulturella arbetsmetoder. Rollen är med andra ord tämligen varierad och du får på ett plan vara i ständig kontakt med besökare, samtidigt som du även blir en del av den administrativa verksamheten inom museivärlden.

 

Fördelen med att jobba som museipedagog är att rollen är öppen för egna initiativ och idéer. Är du kulturellt kreativ och tycker om barn kommer yrket kännas än mer berikande. Det är nämligen museipedagogen som utformar aktiviteter för barn med syftet att förmedla det kulturella arvet. Dramakunskaper kan vara till din fördel eftersom jobbet kan innebära att teater eller sång står på schemat. Faktum är att många museipedagoger även har någon form av lärarbakgrund.

Det är ofta från pedagognivå museipersonal klättrar sig uppåt i hierarkin. Du kan med andra ord börja som museipedagog för att sedan bli chef på museet. När du är ny som chef på din vanliga arbetsplats är ledarkunskaper oftast ett måste. Att gå från en vanlig tjänst bland andra medarbetare till att ansvara över samma människor kan nämligen vara en utmaning.

Nära samarbeten på museum

Oavsett vilket yrke du väljer att satsa på sker arbetet på våra svenska museum i ett nära samarbete mellan all personal. Museipedagogen arbetar nära intendenter för att på så sätt skapa de bästa förutsättningarna till en uppskattad museiupplevelse. Det kan även hända att roller glider in i varandra som ett resultat av det nära samarbetet. Museipedagogen kan till exempel få ta sig an marknadsföring och viss arbetsledning av personal.

Ibland kan även begreppet konstpedagog användas som en benämning för i stort sett samma yrke, men med fokus på konst. Gränsen mellan de två rollerna kan ofta vara ganska suddig. En utbildad museipedagog som jobbar på ett konstmuseum kan exempelvis kallas för konstpedagog.

Generella krav – museipedagog

Rent officiellt finns det inte några bestämmelser för vem som har rätt att jobba som museipedagog. Du kan med andra ord anställas utan att ha en genomförd utbildning i bagaget. Det är dock en fördel på flera plan med någon form av akademisk utbildning. Den som inte utbildar sig specifikt till museipedagog kan exempelvis ha en examen i historia, geografi eller någon humanistisk inriktning.

Språkkunskaper är viktigt för alla som arbetar inom museivärlden. Engelska brukar vara ett krav eftersom våra svenska museum även är för turister. Tyska är också ett meriterande språk och även spanska tenderar att uppskattas av arbetsgivarna.

På uppdrag av den svenska regeringen är det kulturdepartementet med Amanda Lind som högsta minister i rollen som kultur- och demokratiminister som har det yttersta ansvaret för det svenska kulturarvet.

lookout